Naše škola příjímá nové žáky

Naše škola příjímá nové žáky

První soukromá základní umělecká škola MIS music o.p.s.

Přijímá nové žáky

 D O   Š K O L N Í H O   R O K U   2 0 2 1 / 2 0 2 2

  • nabízíme individuální přístup, rozvoj osobnosti a estetického vnímání
  • hudební nebo výtvarný obor
  • možnost přípravy na studium uměleckých středních a vysokých škol
  • účast na koncertech, výstavách, vystoupeních, přehlídkách, festivalech a soutěžích
  • přátelské prostředí, bezpečné místo pro aktivní trávení volného času

Podat přihlášku a rezervovat si termín talentové zkoušky je možné na

www.mismusic.cz.