Prezenční výuka od 24.5.2021

Prezenční výuka od 24.5.2021

Vážení rodiče,

od pondělí 24. 5. 2021

  • je v základních uměleckých školách umožněna osobní přítomnost na skupinové konzultaci, nebo výuce v nejvyšším počtu 10 žáků bez povinnosti dokládání testování,
  • je obnovena prezenční výuka celých tříd nad 10 žáků za splnění těchto podmínek:

žák (s výjimkou dítěte do 6 let věku)

a) prokáže, že o absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo o absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo o má vystaven certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo o prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo

b) doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

c) podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

d) prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem; žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola nebo školské zařízení účast na vzdělávání.

To znamená, že od pondělí už se bude výtvarný obor učit prezenčně a hudební nauky též. Rovněž je možné obnovit prezenční skupinovou výuku – ansámbly, sbory, komorní hry. Pokud bude třída nebo skupina větší než 10 žáků, bude nutné doložit potvrzení (čestné prohlášení) o testování.

Petr Rajnoha, Ph.D.
ředitel První SZUŠ MIS music o.p.s.

  čestné prohlášeníčestné prohlášení