Přihláška

Přihláška

Kritéria hodnocení pro přijetí uchazečů o studium
ve školním roce 2022/2023

Hudební obor

Přípravné studium

  • Ověření komunikačních dovedností   

Základní studium

  • Ověření intonačních dovedností   
  • Ověření rytmických dovedností   
  • Ověření sluchových a paměťových předpokladů   
  • Ověření komunikačních dovedností   

Výtvarný obor

Zájemci o studium nakreslí u přijímací zkoušky malý výkres – formát A4 na libovolné téma.

S sebou si mohou vzít též 1-3 práce, které připravili doma. Hodnotí se kompozice, barevné cítění, zobrazení figur a tvarů.

Maximální možný počet získaných bodů je 20.

Minimální možný počet získaných bodů pro přijetí ke studiu je 8.

V Kopřivnici, dne 31. 3. 2022
MgA. Petr Rajnoha, Ph.D., v. r.
ředitel školy