ZŠ Lichnov

ZŠ Lichnov

V nově zřízené pobočce 1. SZUŠ Mis Music Kopřivnice v Základní škole Lichnov se začíná vyučovat od září 2020.  Žáci zde mohou využít možnosti výuky těchto hudebních oborů:  hra na klavír, hudební nauka, hra na elektronické klávesové nástroje, hra na zobcovou a příčnou flétnu.  Vyučuje zde MgA. Jiří Najvar, Dis. a BcA. Barbora Fojtíková.

Vyučující

BcA. Barbora Fojtíková

  • příčná flétna
  • zobcová flétna
Motto: Hudba je řečí pro tento svět, právě ona je jazykem srozumitelnosti tam, kde už srozumitelnost neočekáváme. Právě ona je objevitelkou schopností, které jsme už zapomněli.

MgA. Jiří Najvar

  • klavír
Motto: Musicam doceo ergo sum – Učím hudbu, tedy jsem