Výtvarný obor

Výtvarný obor

Všeobecná výtvarná tvorba zahrnuje základy všech klasických výtvarných technik. Mladší žáci rádi pracují s keramikou a trojrozměrnými objekty, starší preferují techniky plošné tvorby, oblíbená jsou témata z přírody. Učíme se navzájem, důležitou roli hrají i věkově různorodé studijní skupiny. Menší žáci ztrácí ostych před staršími, umí se projevit. Jejich činnost je přirozenější. Klademe důraz na pracovitost, schopnost soustředit se a řešit úkoly. Děti si odnáší nové poznatky i řemeslnou dovednost.

  Mgr. art. Anna Georgiadu

Plošná tvorba

Vyučovací předmět Plošná tvorba je zaměřen zejména na malbu, kresbu a grafiku.  Žáci se učí zacházet s vyjadřovacími prostředky jako je linie, tvar, barva a plocha, kompozice.

Prostorová tvorba

Vyučovací předmět Prostorová tvorba je určen především pro činnost s různými materiály, keramickou hlínou, textilem, přírodninami, papírem. Žáci si osvojují základní znalosti práce s objemy, prostorem, tvary, hmotou a podobně.

Objektová a akční tvorba

Vyučovací předmět Objektová a akční tvorba je z větší části naplněn kolektivní činností dětí. Formou hry se seznamují s možnostmi realizací v prostředí školy i v přírodě. Účastní se výtvarných akcí a mnohdy je i sami připravují a zaznamenávají.
 


 

Výtvarná kultura

Vyučovací předmět Výtvarná kultura seznamuje se základními pojmy z oblasti výtvarného umění. Výuka je doplněna návštěvami výstav, galerií, muzeí.

Multimédia

Vyučovací předmět Multimediální tvorba a počítačová grafika dává nahlédnout do světa technologií. Děti si zde zkouší práci v grafickém editoru, tvoří obrázky, zkoumají možnosti fotografie, hrají si s písmem. Provádí dokumentaci i záznamy vlastní tvorby.

Vyučující

 Mgr. art. Anna Georgiadu

Alena Sochová